ZOAK bestrating

Bestrating met waterbuffersysteem

Back to overview

Grote hoeveelheden water kunnen niet meer verwerkt worden door traditionele waterafvoersystemen. Bovendien komt er steeds minder water in de ondergrond terecht omdat er steeds minder ruimte voor groen is. De ZOAK bestrating van Tilesystems biedt hier een oplossing voor. 

De ZOAK bestrating staat voor Zeer Open Afval Keramiek. Deze keramische klinker is slijt- en kleurvast en absorbeert regenwater ongelofelijk snel. De klinkers worden geproduceerd uit keramisch afval. Er zijn verschillende onderbouwsystemen ontwikkeld waarop de ZOAK verwerkt kan worden. Deze onderbouwsystemen bufferen regenwater dat door de ZOAK wordt afgevoerd en geven het langzaam af aan de ondergrond. Daarnaast kan het gebufferde water in warme periodes via de bestrating verdampen, wat zorgt voor verkoeling.

Op The Green Village onderzoekt en valideert TileSystems onder andere de vorstbestendigheid, waterdoorlaatbaarheid en het onderhoud van de innovatie.

------------------------

ENGELS

Large amounts of water can no longer be processed through traditional water drainage systems. On top of that, less water actually reaches the soil because there is less space for nature to flourish. The ZOAK pavement by Tilesystems offers a solution. 

The ZOAK pavement stands for ‘Zeer Open Afval Keramiek’ (Extremely Open Garbage Ceramic). This ceramic clinker is wear and colour resistant and absorbs rain water incredibly fast. Various substructure systems have been developed on which ZOAK can be applied. These substructure systems buffer rain water that can be carried away by ZOAK and slowly distribute it in the soil. Besides that, the buffered water can evaporate through the pavement during warmer periods and therefore cool down the urban environment. 

At The Green Village, TileSystems is researching and validating the frost resistance, water permeability and maintenance of the innovation, amongst other things. 

For more information
Please contact Willy Spanjer, Project Manager Climate adaptation & Circular economy - willy.spanjer@thegreenvillage.org.

© Alwin Wink

Visit their website