Water-conscious bus shelter

Increasing water awareness in everyday life

Back to overview

Are you aware of your daily water use? Of the influence of those warm days or the water level? Or the effect of tiles-only gardens?

Everyone can contribute to the safety and quality of urban life. This bus shelter, by HHD, is designed to create water awareness, inspiring each of us to do our bit.

Rainwater that is led through the roof along the glass facade makes all kinds of wheels move and thus attracts attention. The water eventually ends up at the bottom watering the plants – that in their turn retain and reuse the water.

-------------------------------

NEDERLANDS

Ben je je bewust van jouw dagelijkse watergebruik? De invloed van die warme dagen op het waterpeil? Of het effect van alle betegelde tuinen?

Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid van de stedelijke omgeving. Dit bushokje van HHD is ontworpen om waterbewustzijn te creëren, en op die manier ieder van ons te inspireren ons steentje bij te dragen.

Regenwater dat via het dak langs de glazen gevel wordt geleid, brengt allerlei raden aan het bewegen en trekt zo de aandacht. Het water komt uiteindelijk bij de planten terecht – die zo aan hun water komen, en die op hun beurt het water vasthouden en hergebruiken.

For more information