RainRoad

De oplossing voor overstromingen en hitte stress

Back to overview

Door klimaatverandering komen steeds vaker extreme buien met wateroverlast en hittegolven voor. Vooral in steden zijn de gevolgen merkbaar. Als onderdeel van de competitie Doe&Durf van NL-ingenieurs ontwierp Movares een integrale oplossing.

Rainroad is een opvangreservoir onder een stoep of parkeerplaats dat voor verkoeling zorgt tijdens warme dagen. Rainroad biedt extra buffercapaciteit tijdens extreme neerslag en is eenvoudig te implementeren en te onderhouden. Het systeem is goed toepasbaar in de dichtbebouwde binnenstad en kan eenvoudig worden opgeschaald.

Het concept is geïnspireerd op de capillaire werking van water. Dit zorgt ervoor dat water tot in de toppen van een boom kan stijgen. In het geval van Rainroad zorgt deze opwaartse kracht dat het water zich dicht bij het wegoppervlakte bevind. Door de warmte van de zon zal dit water verdampen en dus ook de straat afkoelen. Hier op de WaterStraat zullen studenten o.a. onderzoek doen naar alternatieve materialen en de gevolgen van stilstaand water.

----------------------------------
ENGLISH

As a result of climate change, extreme showers with flooding and heat waves are occurring increasingly. The consequences are particularly noticeable in cities. Movares designed an integral solution as part of the competition Doe & Durf by NL-ingenieurs.

Rainroad is a water reservoir under a pavement or parking lot that provides cooling during hot days. Rainroad offers extra buffering capacity during extreme rainfall and is easy to implement and maintain. The system is well applicable in the densely built-up inner city and can easily be scaled up.

The concept is inspired by the capillary effect of water. This ensures that water can rise to the tops of a tree. In the case of Rainroad, this upward force ensures that the water is close to the road surface. Due to the heat of the sun, this water will evaporate and thus also cool the street. Here on the WaterStraat, students will, among other things, conduct research into alternative materials and the consequences of stagnant water.

For more information
Please contact Willy Spanjer, Project Manager Climate adaptation & Circular economy - willy.spanjer@thegreenvillage.org.

Website

Related