PCM experiment at DreamHûs

Innovative and affordable heat storage due to Phase Changing Materials

Back to overview

A new project will start in the DreamHûs in July. Flamco and construction company Dijkstra Draisma are testing an innovative way to heat up buildings and to store generated heat for a long period of time. 

The goal of DreamHûs is to test and apply affordable, user-friendly solutions for sustainable housing. This experiment uses Phase Changing Materials (PCM), in which heat is stored as a ‘solid substance’ – similar in structure to salt – and becomes fluid when exposed to high temperatures. This transition phase requires a lot of energy (heat), which can be used later when necessary. When cold water flows through a pipeline surrounded by PCM, it heats up. 

Diem Kempers from Flamco about the experiment: “PCM makes it possible to store heat longer and more compact. This way, less energy is wasted and it is more sustainable, affordable and efficient.”

Testing on different energy sources
The so-called PCM-buffers are suited for existing houses with energy label B. The concept is being tested on various energy sources in the houses, for example on a heat network or All Electric houses and at the end of the year on an H2 boiler. Every type of energy source will receive a tailor-made PCM-buffer solution. It is an affordable path to sustainability. During the experiment, tests will be conducted on how the buffer system responds to various temperature regimes, heating curves and systems. The efficiency of the system (technical and housing costs) and the residents’ experience will also be monitored. Residents can share their experiences with the help of questionnaires and interviews. 

For more information
Diem Kemper, Flamco Group +31 33 299 18 06
Lidewij van Trigt, Project Manager Energy & MobilityThe Green Village +316 28 36 25 81 or Lidewij van Trigt - theGreenVillage <Lidewij.vanTrigt@thegreenvillage.org>

------------------------------------
NEDERLANDS

In juli start een nieuw experiment in DreamHûs. Flamco en Bouwgroep Dijkstra Draisma testen een innovatieve manier om gebouwen te verwarmen en opgewekte warmte voor een langere periode op te slaan.

Het doel van DreamHûs is om betaalbare, gebruikersvriendelijke oplossingen voor verduurzaming van woningen uit te testen en toe te passen in de praktijk. Dit experiment zet in op Phase Changing Materials (PCM). Hiermee wordt warmte opgeslagen in een ‘vaste stof’, die qua structuur vergelijkbaar is met zout en vloeibaar wordt bij hogere temperatuur. Deze faseovergang kost veel energie (warmte) en die kun je later gebruiken wanneer het nodig is. Op het moment dat koud water door een leiding stroomt, omgeven met PCM, verwarmt het water. 

Diem Kempers van Flamco over het experiment: “Met PCM maken we het mogelijk om warmte compacter en langer op te slaan. Hierdoor gaat minder energie verloren. Het is duurzaam, betaalbaar én efficiënt.”

Testen op verschillende energiebronnen 
De zogenaamde PCM-buffers zijn geschikt voor bestaande woningen met energielabel B. Het concept wordt getest op verschillende energiebronnen in de woningen, bijvoorbeeld gekoppeld aan een warmtenet of All Electric woningen en aan het einde van het jaar met een H2 ketel. Voor ieder type wordt een PCM-bufferoplossing op maat ontwikkeld. Het is een betaalbare manier voor verduurzaming. Tijdens het experiment wordt onder andere getest hoe het buffersysteem reageert op de verschillende temperatuurregimes, stooklijnen en systemen. Daarnaast worden de efficiëntie van het systeem (zowel technisch als woonlasten) en de bewonerservaring gemonitord. Bewoners kunnen hun ervaringen delen door middel van vragenlijsten en interviews. 

Voor meer informatie
Diem Kemper, Flamco Group 033 299 18 06
Lidewij van Trigt, Project Manager Energie & Mobiliteit 06 28 36 25 81 of via Lidewij van Trigt - theGreenVillage <Lidewij.vanTrigt@thegreenvillage.org>