Nature inclusive shed

Biodiversity is growing with a nature-inclusive garden

Back to overview

In a building environment, nature sometimes has little chance – due to the high concentration of pavement and buildings, there is little greenery – which reduces the places for animals to nest and shelter. That is what the shed wants to aim for: to work with nature, rather than against nature.

The shed, designed by Atelier Groenblauw, offers space to resident species that live in the gardens. These are the insects such as masonry bites and butterflies in the south wall, the small songbirds such as great tit and blue tit in the east wall, and the house martin on the east gutter (which is special when it comes) and the bats on the west gutter have their summer quarters. The hedgehog can get shelter for summer and winter. A small building element can make a major contribution to biodiversity!

The first shed has been built on The Green Village, where the impact on biodiversity and the interaction with the environment will be measured. In addition, a climate adaptive garden has been laid out around the nature shed. Garden owners are also included in this conversion.

Photo by Atelier Groenblauw

------------

NEDERLANDS

In de bebouwde omgeving krijgt de natuur soms weinig kans – door de hoge concentratie bestrating en gebouwen is er maar weinig groen – wat de plekken voor dieren om te nestelen en schuilen tot een minimum reduceert. Dat is dan ook waar het schuurtje op wil aansturen: om mét de natuur werken, in plaats van tegen de natuur.

Het schuurtje, ontworpen door Atelier Groenblauw, biedt ruimte aan gebouwbewonende soorten die leven in de tuinen. Dit zijn in de zuidwand de insecten zoals metselbijtjes en vlinders, in de oostwand de kleine zangvogels zoals koolmees en pimpelmees, en aan de oostgoot de huiszwaluw (is wel bijzonder als deze komt) en aan de westgoot hebben de vleermuizen hun zomerverblijven. De egel kan een schuilplek krijgen voor de zomer en de winter. Een klein bouwelement kan zo een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit!

Op The Green Village is het eerste schuurtje gerealiseerd, hier zal onder meer de impact op de biodiversiteit gemeten worden en de interactie met de omgeving. Bovendien is rondom het natuurschuurtje is een klimaat adaptieve tuin aangelegd. Zo worden ook tuineigenaren meegenomen in deze omschakeling.

Foto van Atelier Groenblauw

For more information