Natte krat

Back to overview

Sinds deze week is de Natte Krat gerealiseerd op The Green Village. Recht voor een DreamHûs is het idee van WaterLeider Tijs van Ruth geplaatst, waardoor ook onze bewoners de vruchten kunnen plukken. 

De Natte Krat vangt water op en gebruikt dit  - met behulp van een lont - om beplanting water te geven. Het idee is dat de beplanting drinkt uit eigen voorraad, zodat water geven niet meer nodig is. Het is natuurlijk gek dat regenwater vaak wordt weggevoerd en planten vervolgens water krijgen uit de drinkwaterleiding. In de tijd van klimaatverandering zouden we bewuster met water kunnen omgaan. De Natte Krat is dus ook een technisch middel om bewustwording te creëren.

----- 
ENGLISH

As of this week, the 'Natte Krat' has made it to The Green Village. The idea of WaterLeider Tijs van Ruth was placed right in front of a DreamHûs, so our residents are able to enjoy it too. 

The ‘Natte Krat’ intercepts water and uses it – with the help of a fuse – to water plants. The idea is that the plants drink from their own supply, making watering unnecessary. It seems strange to carry water away and to feed plants with water from the sink. During these times of climate change, we should use our water more consciously. This means the ‘Natte Krat’ is also a technical means to create awareness.

 

For more information