Drainline

Infiltration gutter of recycled plastic

Back to overview

Climate change is resulting in increasingly extreme weather. Long periods of drought alternate with short but heavy rain showers. The drainage and buffering of rainwater requires a different approach.

The Drainline, made from recycled plastic that is held together with a special binder, looks like a regular tile, but has a very high permeability, unlike its normal counterparts. Water can pass through, but leaves and dirt cannot; they remain on the surface. In the current situation, rainwater often ends up in the buffer storage via grids and settling pits. As a result, the buffer storage for water becomes smaller over time and is filled with dirt such as leaves and sand.

With this test area, DrainLine wants to test the infiltration capacity and filtering of the rainwater. In addition, it will also be examined how the weather conditions affect the quality of the product.

--------------------------------

NEDERLANDS

Klimaatverandering heeft steeds extremer weer tot gevolg. Lange periodes van droogte worden afgewisseld met korte, maar hevige stortbuien. Het afvoeren en bufferen van hemelwater vergt hierom ook een andere aanpak.

De Drainline, gemaakt van gerecycled plastic dat met een speciaal bindmiddel samengehouden wordt, ziet eruit als een gewone tegel, maar heeft in tegenstelling tot de normale tegenhangers een heel hoge doorlaatbaarheid. Water kan erdoorheen, maar bladeren en vuil niet; die blijven aan de oppervlakte achter. In de huidige situatie komt het regenwater vaak via roosters en bezinkingsputten in de bufferopslag terecht. Dit heeft tot gevolg dat de bufferopslag na verloop van tijd voor water kleiner wordt en gevuld wordt met vuil zoals blad en zand.

Met dit proefvlak wil DrainLine de infiltratiecapaciteit en filtering van het regenwater testen. Daarnaast zal ook bekeken worden hoe de weersomstandigheden invloed hebben op de kwaliteit van het product.

For more information