Bluebloqs

Verandert regenwater in een nieuwe waterbron

Back to overview

Klimaatadaptatie gaat niet alleen over het voorkomen van wateroverlast en hittestress, maar ook over het zorgen voor voldoende water tijdens steeds intensievere en langere periodes van droogte. Field Factors biedt een antwoord door middel van Bluebloqs.

Bluebloqs maakt regenwater beschikbaar voor hergebruik in stedelijk gebied. Dit circulaire watersysteem biedt een oplossing voor zowel wateroverlast als droogte, en houdt steden klimaatbestendig. Het voegt opvangcapaciteit toe voor hoosbuien en vermindert hittestress in de droge maanden. Bluebloqs is erg compact en samen met haar mooie uitstraling geschikt voor inpassing op wijk- en straatniveau.

Op het HittePlein op The Green Village wordt een nieuwe configuratie van het Bluebloqs systeem getest. In dit systeem wordt het water niet opgeslagen in de diepe ondergrond, maar direct onder maaiveld en dan gecirculeerd. Hierdoor is het systeem eenvoudig om op iedere projectlocatie toe te passen en wordt een laagdrempelige variant van het al eerder ontworpen circulaire watersysteem van Field Factors mogelijk.

---------------------
ENGLISH

Climate adaptation isn’t just about preventing flooding and heat stress, it also involves making sure there’s enough water during more intense and longer periods of drought. Field Factors offer a solution in the form of Bluebloqs.

Bluebloqs make rainwater fit for reuse in the urban area. This circular water system offers a solution for both flooding and drought, and keeps cities climate stable. It adds to the buffer capacity for rainstorms and reduces heat stress in the dry months. Bluebloqs are compact, and combined with a pleasing aesthetic, they make a perfect fit for implementation on neighbourhood- and street level.

On the HittePlein at The Green Village, a new configuration of the Bluebloqs system is being tested. In this system, water isn’t stored in deep soil, but directly underneath ground level, where it’s circulated. This makes the system easy to apply at any project location and an accessible variation of the previously designed circular water system by Field Factors.

For more information
Please contact Willy Spanjer, Project Manager Climate adaptation & Circular economy - willy.spanjer@thegreenvillage.org.

© Alwin Wink

Website

Related