Fresh-r

Een gezond en comfortabel binnenklimaat zonder warmteverlies.

  • duurzaam-bouwen

Voor de gezondheid van de mens is het belangrijk om het huis goed te ventileren, maar het liefst met zo min mogelijk warmteverlies. Door vraaggestuurde balansventilatie met warmteterugwinning.

Fresh-r biedt schone verse lucht die direct van buiten de kamer binnenkomt. Veel comfort doordat de verse lucht eerst voorverwarmd wordt door de muffe lucht die naar buiten gaat. We realiseren substantiële energiewinst.

We willen weten of het warmteverlies in de woning zo laag kan worden dat verwarming door een kleine warmtepomp mogelijk wordt.

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF