Boomveer

Wij ontwikkelen stadsjungles voor een toekomstbestendig stadsklimaat

  • klimaatadaptief

In 2050 woont 75% van de wereldbevolking in de stad. Urbanisatie zet de leefbaarheid van steden onder druk, wat leidt tot hittestress, extreme verschillen tussen droge en natte periodes en luchtvervuiling in steden over de hele wereld. De natuur is de oplossing voor deze uitdagingen, maar vindt zijn weg niet in onze volgebouwde steden. The Urban Jungle Project ontwikkelt natuurinclusieve oplossingen om te vergroenen waar het normaal niet kan.

De innovatieve bomen van Urban Jungle staan niet met hun wortels in de grond en wegen daardoor slechts een fractie van een normale boom in de volle grond (350kg in plaats van circa 16.000kg). Daardoor kunnen ze op daken worden geplaatst waar de constructieve belasting beperkt is, of op straten en pleinen waar kabels en leidingen in de grond liggen. Deze benadering van ‘dubbel ruimtegebruik’ ontsluit het onbenut potentieel van braakliggend landschap in steden. De ecosysteemdiensten die bomen leveren dragen bij aan de leefbaarheid van de stad.

De mechanische constructie waar de boom in hangt zorgt ervoor dat deze kan schommelen op de belasting van de wind terwijl hij toch stabiel staat, zonder dat takken afbreken bij heftige wind. Hun water- en nutriënten systemen zorgen ervoor dat de boom automatisch in zijn behoefte wordt voorzien, door sensor data het voedingscircuit aan te laten sturen. Deze technologie draagt tevens bij aan duurzaam watergebruik en efficiënter beheer van groen in de stad.

Op het HittePlein onderzoekt The Urban Jungle Project de impact van schaduw en verdamping van de bomen. Per boomsoort varieert de hoeveelheid schaduw die zij geeft en hoeveel water zij nodig heeft, deze variabelen hebben effect op het verkoelen van de stad.

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF